Skip to content

PARLEM EN FAMÍLIA

"El bon tracte és un senyal de qualitat assistencial i de millora en els resultats en salut."

Dr. Miquel Vilardell

PRESENTACIÓ

El dolor crònic és un problema de salut pública a nivell mundial, amb una alta prevalença (a Espanya el dolor crònic afecta aproximadament el 18% de la població). Així mateix, la Fibromiàlgia és una de les causes més comuns de dolor crònic generalitzat múscul-esquelètic essent la prevalença a Espanya al voltant del 2,4% de la població adulta major de 20 anys.

El dolor crònic produeix un gran impacte negatiu en la qualitat de vida física, psíquica, laboral, social i econòmica de les persones que el pateixen i el seu entorn proper. Aquest impacte es veu agreujat per les readaptacions familiars que comportarà el fet de tenir dolor crònic.

El dolor crònic també incideix en la relació entre el pacient i els professionals de la salut, que han d’establir una relació de confiança mútua i de corresponsabilitat per al maneig de la malaltia, l’assoliment d’estratègies d’autocura mitjançant la proactivitat, així com la millor co-informació per al seguiment de l’evolució de la malaltia amb les dades com més objectivables millor.

Per això hem cregut important crear un espai online de trobada, formació i interacció entre professionals sanitaris i socials i pacients i les seves famílies, on s’abordin els temes més importants que preocupen tant als pacients com a les seves famílies i que, sovint, no surten en l’acte pròpiament assistencial.

L’objectiu principal d’aquest curs és el d’oferir informació i formació de qualitat i rigurositat científica tant per als pacients com a les seves famílies. A partir d’aquest objectiu es deriven els següents:

  • Fomentar hàbits de vida saludables
  • Reduir l’impacte personal, familiar i social de la malaltia
  • Millorar la qualitat de vida tant de la persona que pateix dolor crònic com de la seva família
  • Oferir possibilitats de millora en la relació professional salut-pacient
  • Col·laborar en crear el perfil de pacient Proactiu i Corresponsable

Aquest curs pretén crear un equip transdisciplinar, com a element clau per a poder desenvolupar una atenció que tindrà com a element central el pacient i la seva  família. En el treball transdisciplinar s’ha de tenir en compte la tasca que han de fer els professionals tant a nivell individual com a integrants d’un equip, per tal d’assolir una atenció integral.

El curs es desenvoluparà en diferents edicions monogràfiques sobre diverses malalties sota el denominador comú de compartir la problemàtica del dolor crònic, la dificultat de la seva objectivació i de la greu incidència en la qualitat de vida i relacional del malalt.

VÍDEO PRESENTACIÓ

FUNCIONAMENT

MODALITAT

PARLEM EN FAMÍLIA  és un curs ONLINE.

El curs es realitzarà a través d’una de les Aules virtuals de la Plataforma ciberdolor.org en l’apartat de Formació de Pacients.

METODOLOGIA

  • Formació asíncrona.
  • Videoconferències emeses amb periodicitat setmanal.
  • Forum  virtual de consultes als docents sobre les ponències durant la setmana d’emissió de la videoconferència.
  • Autoavaluació continuada.

La primera edició monogràfica del curs PARLEM EN FAMÍLIA serà la Fibromiàlgia, precisament per ser-ne considerada la malaltia paradigmàtica de les diverses malalties que cursen amb Dolor crònic . Seguiran edicions monogràfiques d’altres malalties sota el denominador comú de compartir la problemàtica del dolor crònic, la dificultat de la seva objectivació i de la greu incidència en la qualitat de vida i relacional del malalt

DATES

Novembre 2021 a  Febrer 2022

PROGRAMA

MÒDUL 0
MÒDUL INTRODUCTORI
03/11/2021
El bon tracte és un senyal de qualitat assistencial i de millora dels resultats en salut
MÒDUL 1
EL DOLOR CRÒNIC
10/11/2021
Tinc dolor cada dia, què em passa?
MÒDUL 2
LA FIBROMIÀLGIA I JO
17/11/2021
2.1 Coneixent la malaltia. M’han diagnosticat Fibromiàlgia, i ara què?
24/11/2021
2.2 L’atenció sanitària. Quins són els professionals sanitaris que m’ajudaran a entendre i a controlar la malaltia?
MÒDUL 3
LA FIBROMIÀLGIA I L’ABORDATGE MULTIDISCIPLINAR
01/12/2021
3.1 Tractament Mèdic. Quins instruments té el metge per tractar-me la malaltia?
08/12/2021
3.2 Tractament Psicològic. Com m’ajudarà el professional de Salut Mental?
15/12/2021
3.3 Tractament Fisioterapèutic. Com puc mantenir el cos en forma malgrat la malaltia?
22/12/2021
3.4 Teràpia Ocupacional. La meva autonomia personal, com puc mantenir-la o recuperar-la?
29/12/2021
TAULA DEBAT DE CONCLUSIONS DEL MÒDUL
MÒDUL 4
LA FIBROMIÀLGIA I VIDA SANA
05/01/2022
4.1 La Nutrició. Com harmonitzo la meva alimentació amb tenir Fibromiàlgia?
12/01/2022
4.2 Canvis hormonals. Com adapto els canvis hormonals de la Menupausa i com puc prevenir l’Osteoporosi?
MÒDUL 5
LA FIBROMIÀLGIA I LA FAMÍLIA
19/01/2022
Se m’ha desbaratat tota la meva vida familiar, com puc reorganitzar-la de nou?
MÒDUL 6
LA FIBROMIÀLGIA I EL TREBALL
26/01/2022
Quins són els meus drets quant al treball i a les prestacions laborals i socials?
MÒDUL 7
LA FIBROMIÀLGIA I EL SUPORT SOCIAL
02/02/2022
Les Associacions de pacients. Com em pot ajudar una associació de malalts?

Aquest programa està subjecte a modificacions. Els convidem a informar-se a través de les webs i xarxes socials

INSCRIPCIÓ

Periode d’inscripció

Oberta a partir del dia 25 de setembre del 2021.

INSCRIPCIÓ GRATUÏTA  

Obligatori registre per accés al curs i al campus virtual de l’alumne.

CONSULTES

Per a temes administratius/tècnics:        secretaria@laff.es   

Per a temes del curs i continguts:              esole@laff.es

Per a temes de comunicació:                   comunicacion@laff.es     

ENLLAÇOS D'INTERÈS

En col·laboració amb:

Xarxa Solidaria

Amb la col·laboració de:

Declaracions d’Interès i Avals
 (en curs)

Federacions i Associacions col·laboradores: (en curs)

Play Video