Skip to content

PARLEM EN FAMÍLIA

PARLEM EN FAMÍLIA

"El bon tracte és un senyal de qualitat assistencial i de millora en els resultats en salut."

"El bon tracte és un senyal de qualitat assistencial i de millora en els resultats en salut."

Dr. Miquel Vilardell
Dr. Miquel Vilardell

El dolor crònic és un problema de salut pública a nivell mundial, amb una alta prevalença (a Espanya el dolor crònic afecta aproximadament el 18% de la població). Així mateix, la Fibromiàlgia és una de les causes més comuns de dolor crònic generalitzat múscul-esquelètic essent la prevalença a Espanya al voltant del 2,4% de la població adulta major de 20 anys.

El dolor crònic produeix un gran impacte negatiu en la qualitat de vida física, psíquica, laboral, social i econòmica de les persones que el pateixen i el seu entorn proper. Aquest impacte es veu agreujat per les readaptacions familiars que comportarà el fet de tenir dolor crònic.

El dolor crònic també incideix en la relació entre el pacient i els professionals de la salut, que han d’establir una relació de confiança mútua i de corresponsabilitat per al maneig de la malaltia, l’assoliment d’estratègies d’autocura mitjançant la proactivitat, així com la millor co-informació per al seguiment de l’evolució de la malaltia amb les dades com més objectivables millor.

Per això hem cregut important crear un espai online de trobada, formació i interacció entre professionals sanitaris i socials i pacients i les seves famílies, on s’abordin els temes més importants que preocupen tant als pacients com a les seves famílies i que, sovint, no surten en l’acte pròpiament assistencial.

OBJECTIUS

L’objectiu principal d’aquest curs és el d’oferir informació i formació de qualitat i rigurositat científica tant per als pacients com a les seves famílies. A partir d’aquest objectiu es deriven els següents:

  • Fomentar hàbits de vida saludables
  • Reduir l’impacte personal, familiar i social de la malaltia
  • Millorar la qualitat de vida tant de la persona que pateix dolor crònic com de la seva família
  • Oferir possibilitats de millora en la relació professional salut-pacient
  • Col·laborar en crear el perfil de pacient Proactiu i Corresponsable

Aquest curs pretén crear un equip transdisciplinar, com a element clau per a poder desenvolupar una atenció que tindrà com a element central el pacient i la seva  família. En el treball transdisciplinar s’ha de tenir en compte la tasca que han de fer els professionals tant a nivell individual com a integrants d’un equip, per tal d’assolir una atenció integral.

El curs es desenvoluparà en diferents edicions monogràfiques sobre diverses malalties sota el denominador comú de compartir la problemàtica del dolor crònic, la dificultat de la seva objectivació i de la greu incidència en la qualitat de vida i relacional del malalt.

CONSULTES

Per a temes administratius/tècnics:        secretaria@laff.es   

Per a temes del curs i continguts:              esole@laff.es

Per a temes de comunicació:                   comunicacion@laff.es     

ENLLAÇOS D'INTERÈS

En col·laboració amb:

Xarxa Solidaria

Amb la col·laboració de:

Asc y Fed

En col·laboració amb:

Xarxa Solidaria

Amb la col·laboració de:

Declaracions d’Interès i Avals
 (en curs)

Federacions i Associacions col·laboradores: (en curs)

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video