2 Comentarios

  1. Ha estat un curs molt constructiu on han abordat diferents temes, tots molt interessants. Molta professionalitat però sobretot EMPATIA cap a les persones que pateixen fibromiàlgia.
    Gràcies a tots els professionals per les vostres oponències i per aquesta oportunitat d’aprendre més sobre aquesta malaltia.


Añadir un comentario