2 Comentarios

  1. Aquest Fòrum està dirigit a recollir les opinions de l’alumnat sobre el contingut de la ponència, així com a plantejar dubtes que li hagi generat. Cada professional ha estat seleccionat en base a la seva pròpia trajectòria i experiència professionals -no extrapolable a cap altra- i a la seva visió de com ha de ser l’atenció sanitària al pacient de FM.

  2. Es dificil equilibrar el cos i ment, quan tens la menopausa de forma natural als 31 anys i la FM en la seva màxima exploció. Sempre vaig pensar que la Fm anava lligada a les hormones, doncs després de no tenir mai més la regla van desencadenar-se tots els simptomes que podem trobar en la nostra malaltia. Crec que no en vaig deixar cap per sentir o viure.


Añadir un comentario