2 Comentarios

  1. Aquest Fòrum està dirigit a recollir les opinions de l’alumnat sobre el contingut de la ponència, així com a plantejar dubtes que li hagi generat. Cada professional ha estat seleccionat en base a la seva pròpia trajectòria i experiència professionals -no extrapolable a cap altra- i a la seva visió de com ha de ser l’atenció sanitària al pacient de FM.

  2. Bon dia
    Et felicitoMarineus. Has estat molt sincera amb el què hauria de ser l’abordatge amb els malalts de FM, i com sempre he comentat no es fa. Principalment m’agradat molt , quan el més important i què no hauria de ser subratllat, però què malauradament si que ho és. Pacient=persona. Els professionals s’han de formar i tenir-ne ganes, per poder acollir e informar a les persones que van a les seves consultes. Sempre he dit que la atenció primaria hauria de ser la porta principal i d’ajuda. Allà comença tot. Si us posessiu en contacta per fer grups, per fer trobades etc, amb les associacions que estem a peu de carrer, ens ajudariem mutuament. Nosaltres coneixem tot el que hi ha darrera de les persones i les mancances i la falta de informació. Encara que siguem una associació petita també fem la nostra feina. Buscant aquest equilibri de la persona, perquè no es perdi en el bucle de tot plegat. Repeteixo et felicito. Saps què m’ha sobtat més, el paper de l’enfermera.
    Montserrat


Añadir un comentario