Skip to content

PARLEM EN FAMÍLIA ONLINE

PRESENTACIÓ

El dolor crònic és un problema de salut pública a nivell mundial, amb una alta prevalença (a Espanya el dolor crònic afecta aproximadament el 18% de la població). Així mateix, la Fibromiàlgia és una de les causes més comuns de dolor crònic generalitzat múscul-esquelètic essent la prevalença a Espanya al voltant del 2.4% de la població adulta major de 20 anys.

El dolor crònic produeix un gran impacte negatiu en la qualitat de vida física, psíquica, laboral, social i econòmica de les persones que el pateixen i el seu entorn proper. Aquest impacte es veu agreujat per les readaptacions familiars que comportarà el fet de tenir dolor crònic.

El dolor crònic també incideix en la relació entre el pacient i els professionals de la salut, que han d’establir una relació de confiança mútua i de corresponsabilitat per al maneig de la malaltia, l’assoliment d’estratègies d’autocura mitjançant la proactivitat, així com la millor co-informació per al seguiment de l’evolució de la malaltia amb les dades com més objectivables millor.

Per això hem cregut important crear un espai online de trobada, formació i interacció entre professionals sanitaris i socials i pacients i les seves famílies, on s’abordin els temes més importants que preocupen tant als pacients com a les seves famílies i que, sovint, no surten en l’acte pròpiament assistencial.

L’objectiu principal d’aquest curs és el d’oferir informació i formació de qualitat i rigurositat científica tant per als pacients com a les seves famílies. A partir d’aquest objectiu es deriven els següents:

  • Fomentar hàbits de vida saludables
  • Reduir l’impacte personal, familiar i social de la malaltia
  • Millorar la qualitat de vida tant de la persona que pateix dolor crònic com de la seva família
  • Oferir possibilitats de millora en la relació professional salut-pacient
  • Col·laborar en crear el perfil de pacient Proactiu i Corresponsable

El Curs es desenvoluparà en diferents edicions monogràfiques sobre diverses malalties sota el denominador comú de compartir la problemàtica del dolor crònic, la dificultat de la seva objectivació i de la greu incidència en la qualitat de vida i relacional del malalt.

VÍDEO PRESENTACIÓ

FUNCIONAMENT

MODALITAT

PARLEM EN FAMÍLIA  és un Curs ONLINE.

El curs es realitzarà a través d’una de les Aules virtuals de la Plataforma ciberdolor.org en l’apartat de Formació de Pacients.

Aquest curs pretén crear un equip transdisciplinar, com a element clau per a poder desenvolupar una Atenció que tindrà com a element central el pacient i la seva  família. En el treball transdisciplinar s’ha de tenir en compte la tasca que han de fer els professionals tant a nivell individual com a integrants d’un equip, per tal d’assolir una atenció transdisciplinar.

METODOLOGIA

  • Formació asíncrona.
  • Videoconferències emeses amb periodicitat setmanal.
  • Foro  virtual de consultes als docents sobre les ponències durant la setmana d’emissió de la videoconferència.
  • Autoavaluació continuada.

La primera edició monogràfica del curs PARLEM EN FAMÍLIA serà la Fibromiàlgia, precisament per ser-ne considerada la malaltia paradigmàtica de les diverses malalties que cursen amb Dolor crònic . Seguiran edicions monogràfiques d’altres malalties sota el denominador comú de compartir la problemàtica del dolor crònic, la dificultat de la seva objectivació i de la greu incidència en la qualitat de vida i relacional del malalt

DATES

Octubre 2021 a  Gener 2022

PROGRAMA

MÒDUL 1
EL DOLOR CRÒNIC
Tinc dolor cada dia, què em passa?
MÒDUL 2
LA FIBROMIÀLGIA
2.1 LA FIBROMIÀLGIA I JO. M’han diagnosticat Fibromiàlgia, i ara què?
2.2 LA FIBROMIÀLGIA I LA MEVA SALUT. Tots els meus problemes de salut són deguts a la Fibromiàlgia?
2.3 LA FIBROMIÀLGIA I L’ATENCIÓ SANITÀRIA. Quins són els professionals sanitaris que em controlaran la malaltia i quina relació hi tindré?
MÒDUL 3
LA FIBROMIÀLGIA I L’ABORDATGE MULTIDISCIPLINAR
3.1 Tractament Mèdic. Quins instruments té el metge per tractar-me la malaltia?
3.2 Tractament Psicològic. Com m’ajudarà el professional de Salut Mental?
3.3 Tractament Fisioterapèutic. Com puc mantenir el cos en forma malgrat la malaltia?
3.4 Teràpia Ocupacional. La meva autonomia personal, com puc mantenir-la o recuperar-la?
MÒDUL 4
ALTRES ASPECTES DE LA MEVA SALUT A TENIR EN COMPTE
4.1 La Nutrició. Com harmonitzo l’alimentació i la Fibromiàlgia?
4.2 La Menopausa i l’Osteoporosi. Com adapto els canvis hormonals del meu cos a la Fibromiàlgia i com puc prevenir l’Osteoporosi?
MÒDUL 5
LA FIBROMIÀLGIA I LA FAMÍLIA
Se m’ha desbaratat tota la meva vida familiar, com puc reorganitzar-la de nou?
MÒDUL 6
LA FIBROMIÀLGIA I EL TREBALL
Quins són els meus drets quant al treball i a les prestacions laborals i socials?
MÒDUL 7
EL SUPORT SOCIAL
Les Associacions de pacients. Com em pot ajudar una associació de malalts?

INSCRIPCIÓ

Periode d’inscripció

Oberta a partir del dia 20 de setembre del 2021.

INSCRIPCIÓ GRATUÏTA  

Obligatori registre per accés al curs i al campus virtual de l’alumne.

QUADRE DOCENT

DIRECTORS I TUTORS

Dra. Emília Solé

Especialista en medicina interna i malalties infeccioses. Hospital Joan XXIII. Tarragona

Dr. Nom, Cognoms

Carrec actual

PONENTS

Dr. Nom, Cognoms

Carrec actual

Dr. Nom, Cognoms

Carrec actual

Dr. Nom, Cognoms

Carrec actual

Dr. Nom, Cognoms

Carrec actual

Dr. Nom, Cognoms

Carrec actual

Dr. Nom, Cognoms

Carrec actual

Dr. Nom, Cognoms

Carrec actual

Dr. Nom, Cognoms

Carrec actual

Dr. Nom, Cognoms

Carrec actual

Dr. Nom, Cognoms

Carrec actual

Dr. Nom, Cognoms

Carrec actual

Dr. Nom, Cognoms

Carrec actual

CONSULTES

Per a temes administratius/tècnics:        secretaria@laff.es   

Per a temes del curs i continguts:              esole@laff.es

Per a temes de comunicació:                   comunicacion@laff.es     

ENLLAÇOS D'INTERÈS

En col·laboració amb:

Xarxa Solidaria

Amb la col·laboració de:

Amb l’Aval de:

Declaracions d’Interès i Avals
 (en curs)

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video

Prova

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Así mismo, en las diversas ediciones hemos contado con la colaboración de profesionales, entidades y miembros de nuestro Comité Científico en el diseño, desarrollo y asesoramiento del curso, con el enriquecimiento en conocimiento y excelencia  que significa, y a las que manifestamos, una vez más, nuestro agradecimiento. Entre ellas, debemos destacar Sefifac que se incorporó al desarrollo y codirección del proyecto de Fibrodolor desde el mismo momento de su creación como sociedad científica. 

Para esta edición, además de contar -un año más- con la experiencia a nivel nacional e internacional del Observatorio Internacional 4D (Mujer, Dolor, Discapacidad, Discriminación), la Plataforma GéneroDolor y otras entidades e instituciones, la Dirección es asumida íntegramente por el Consejo Académico de la Fundación FF y su Comité docente para ofrecer al profesional instrumentos para el abordaje de estas enfermedades.

También incorporamos novedades enriquecedoras como son algunos de los artículos científicos más relevantes sobre los temas del curso propuestas por los propios ponentes, y dos apartados: CiberDivulgando (conferencias monográficas; análisis y comentario de artículos científicos de actualidad por parte de expertos) y Encuentros en el Ciber (conversaciones y debates entre expertos).

Esperamos poder continuar contando con la confianza de los profesionales que parten de la base de que el ejercicio de su profesión requiere una FORMACIÓN CONTINUADA en cuanto a protección, prevención, diagnóstico, tratamientos, pronóstico… de acuerdo a la innovación y a los avances científicos en conocimiento y tecnificación, en este caso en los Síndromes de Sensibilización Central, como son el caso de la FIBROMIALGIA y el SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA